سوار بر کشتی‌های خود شوید و به جزایر زیبایی که توسط دشمن تصرف شده‌اند حمله کنید! برای هر جزیره باید بجنگید تا آن‌را از چنگال دشمنان خارج سازید! یک بازی مبارزه‌ای استراتژیک که باید در آن در جنگ‌‌هایی حماسی بر علیه دشمنان خود بر دریا و جزیره‌ها بجنگید!

**ویژگی ها:

- کشف جزایر استوایی پر از غنیمت و خطر

- حس واقعی نبرد و بازی کردن با بیش از هزاران نفر در دنیا

- حمله به صد ها جزیره که منحصرا توسط نیروهای شیطانی کنترل می شوند

و ...

دانلود در این صفحه

دسترسی‌ها

خواندن کارت حافظه

تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه

چک کردن مجوز

دریافت اطلاعات از اینترنت

com.supercell.boombeach.permission.C2D_MESSAGE

خدمات پرداخت مارکت

مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi

اتصال به Wi-Fi و قطع اتصال از آن

ممانعت از به خواب رفتن دستگاه

مشاهدهٔ اتصالات شبکه

دسترسی کامل به اینترنت

یافتن حساب‌ها در دستگاه