دو انگشت شست برای انسان‌های نخستین یک مزیت بزرگ محسوب میشد و امکان استفاده از ابزارهای مختلف را برای آنها فراهم می‌کرد. امروز هم انگشت‌های شست به ما کمک می‌کنند تا راحت تر روی صفحه‌های لمسی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها تایپ کنیم. یک مطالعه جدید نشان داده است که این نوع استفاده از انگشت‌های شست، نحوه ارتباط مغز و انگشتان شست را تغییر می‌دهد. این تحقیق بخوبی نشان دهنده انعطاف مغز انسان و توانایی آن برای تغییر و تطبیق خویش است. آرکو گاش از دانشگاه زوریخ رهبر این گروه تحقیقاتی است و مقاله این گروه در نشریه Current Biology منتشر شده است.

گاش در بیانیه خبری این تحقیق گفت: ” مقیاس تغییری که استفاده از گوشی‌های هوشمند در مغز ما ایجاد می‌کند، واقعاً من را متعجب می‌کند. قسمت قابل توجهی از تنوع بین فردی در سیگنال‌های مغزی مربوط به نوک انگشتان را می‌توان به سادگی با استفاده از تماس‌های گوشی‌های هوشمند تبیین کرد.”

انگیزه انجام این تحقیق زمانی در گاش و سایر اعضای تیم تحقیقاتی ایجاد شد که متوجه شدند در حال حاضرعده زیادی از مردم طوری از انگشتان شست و نوک انگشت تان استفاده می‌کنند که پیش از این هرگز دیده نشده است. باید در خاطر داشت که این نوع استفاده از انگشتان هر روز و به مدت چند ساعت انجام میشود. این مقدار زمان برای یک حرکت تکراری انگشتان زمان بسیار زیادی محسوب می‌شود.

گاش در ادامه گفت: ” قبل از هر چیز باید از رواج دستگاه‌های دیجیتال و گسترش آنها در بین مردم ممنون باشیم. رواج این دستگاه‌ها در بین مردم، اطلاعات زیادی را درباره نحوه استفاده از نوک انگشتان و مغز برای ما عصب شناسان فراهم کرده است. “

تابحال تحقیقات زیادی درباره نحوه تاثیرگذاری بازی‌های ویدیویی روی انعطاف پذیری مغز و یا تاثیر نواختن موسیقی روی مغز هنرمندان انجام شده است. اما هیچ تحقیق مشابهی که درباره تاثیرگذاری صفحه‌های لمسی روی مغز انجام شده باشد، وجود ندارد. گوشی هوشمند شرکت کنندگان در این مطالعه یک تاریخچه کامل از فعالیت‌های انجام شده طول روز را در اختیار محققان قرار می‌داد و میزان استفاده از گوشی‌های هوشمند را مشخص می‌کرد.

محققان با استفاده از نوار مغزی، فعالیت‌های مغزی مرتبط با استفاده از گوشی‌های هوشمند در شرکت کنندگان را بررسی کردند. همه شرکت کنندگان برای تایپ در گوشی‌های هوشمند از انگشت شست به همراه انگشت وسط و انگشت اشاره استفاده می‌کردند.

محققان متوجه شدند که مغز هنگام درگیر شدن انگشتان در استفاده از گوشی هوشمند بسیار واکنشی عمل می‌کند. بعد از مقایسه فعالیت‌های مغزی کسانی که از انگشت‌هایشان در استفاده از گوشی‌های هوشمند بهره نمی‌بردند را با کسانی که از انگشت‌هایشان استفاده می‌کردند، مشخص شد که فعالیت قسمت‌هایی از مغز که با انگشت شست و نوک انگشتان مرتبط است در گروه دوم بسیار بیشتر می‌شود. هرچه تناوب استفاده شرکت کنندگان از گوشی‌های هوشمند بیشتر میشد، سطح فعالیت‌های مغز هم افزایش می‌یافت.

در مقاله این گروه آمده است: ” به اعتقاد ما پردازش حسی کورتیکال در مغز انسان‌های معاصر با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال شخصی شکل گرفته است.”

البته استفاده بیش از حد از گوشی‌های هوشمند صدماتی نظیر سندروم تونل مچ دست را در پی دارد و به همین خاطر نمی‌توان گفت همه جنبه‌های این تکنولوژی برای انسان مفید است. سنجش تاثیر کامل این نوع ارتباط موضوع تحقیقات بعدی این گروه تحقیقاتی خواهد بود. علاوه براین باید تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود نوع فعالیت انجام شده با گوشی‌های هوشمند هم روی سطح فعالیت‌های مغز تاثیر می‌گذارد.

منبع:saakhtani.ir