همیشه با تعویض ویندوز از شر ویروس های مزاحم راحت نخواهیم شد اما این کار می‌تواند تاثیر گذار باشد.وقتی سیستم شما به ویروس آلوده می‌شود معمولا بدافزار‌ها خود را در تمام درایوهای شما پراکنده می‌کنند تا به‌راحتی نتوانید آن‌ها را پاک کنید.در ادامه با دنیای دیجیتال همراه باشید.

در این مواقع تنها راه پاک کردن آن‌ها بدون آنتی ویروس فرمت کردن کل هارد درایو است، البته اگر شانس آورده باشید و فقط درایو ویندوز آلوده شده باشد ممکن است با تعویض ویندوز و فرمت درایو ویندوز سیستم شما پاک شود.

اما این در شرایطی است که اساسا ویروس مربوطه در مقابل فرمت کردن مقاوم نباشد. بهترین راه برای پاک کردن ویروس اول، تعویض ویندوز و سپس نصب یک آنتی‌ ویروس قوی بلافاصله پس از نصب ویندوز تازه است.