حتما شما هم دید اید که وقتی روی یک اسلاید در پاورپونت کلیک می کنیم،به اسلاید بعد منتقل می شویم.این امکان در حالت عادی مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر ما در پاور پوینت کلیدی تعبیه کرده باشیم،آن وقت هنگام کلیک بر روی کلید به جای انجام کاری توسط کلید به صفحه بعد منتقل می شویم.برای غیر فعال کردن این امکان مراحلی که در تصویر نشان داده شده است را طی کنید.