برای اینکار ابتدا شی را که به عنوان دکمه در نظر گرفته ایم انتخاب می کنیم.سپس از تب insert گزینه action را انتخاب می کنیم.در آخر از قسمت hyper link to گزینه end show را انتخاب می کنیم.