تحول دنیای بازی

تحول دنیای بازی

در پروژه جدیدی که مایکروسافت در دست طراحی دارد، بازیگران بازی های رایانه ای قادر خواهند بود که فضای یک اتاق به شکل تعاملی اقدام به بازی کنند. این پروژه با استفاده از کینکت و پروجکشن بازی را به فضای اتاق شما می آورد و شما قادر خواهید بود که به شخصیت های بازی شلیک کرده، با آنها مبارزه فیزیکی کنید و یا آنها را هدایت نمایید. مایکروسافت میگوید این آینده بازی های رایانه ای است.


چندی پیش مایکروسافت اقدام به معرفی پروژه ای با نامIllumiRoom نمود که یک مفهوم جدید در دنیای بازی های گرافیکی بود. این پروژه به شکل خلاصه عبارت بود از یک دستگاه تلویزیون به همراه تصاویری که از بازی رایانه ای بر روی دیوارها و محیط اطراف پخش میشد تا تمام فضای اتاق را به فضای بازی شبیه کند.


منبع:http://digitkhabar.ir/