برای اینکار میتوانید تصویر دلخواه خود را آماده کرده و به اندازه مناسب آیکون در آورید.سپس فرمت فایل را با rename کردن آیکون به .ico تغییر دهید.به همین سادگی.