اگر شما هم از آنتی ویروس قدرتمند کسپر اسکی استفاده کرده باشید،حتما دیده اید که تمام لینک ها و عناصری که توسط پیکو فایل ایجاد شده اند،به وسیله ی کسپر اسکی فیلتر می شوند.برای رفع این مشکل باید  کسپر اسکی را به طور موقت غیر فعال کرده تا مشکل حل شود.