ازدست تبلیغات گول زننده و اعصاب خورد کن ایرانسل خسته شده اید؟میخواهید از دست آن ها راحت شوید؟

پس باما همراه باشید.

تبلیغات ایرانسل جز پر کردن حافطه موبایل و اعصاب خوردی هیچ فایده ای برای ما ندارند.پس چرا آن ها را غیر فعال نکنیم؟

برای اینکار کافیست عدد 2 را به شماره 5005 پیامک کنید تا از دست این پیام های بی فایده ی تبلیغاتی راحت شوید.