یکی دیگر از ویژگی های جالب موتور جوستجوی گوگل،امکان تبریک تولد است.البته این امکان فقط با داشتن حساب در گوگل امکان پذیر است.در این امکان گوگل در روز تولد شما صفحه اولش را عوض می کند و با اینکار به شما تبریک می گوید.