حتما شما هم سایت هایی را دیده اید که هنگام ثبت نام در آن ها برای بیش از یک بار به مشکل برخورده اید.اینگونه سایت ها معمولا هر ایملی را فقط یک بار می پذیرند.برای حل این مشکل می توانید بین حروف ایمیلتان چند نقطه قرار دهید.ایمیل شما تغییر نمی کند ولی سایت مورد نظر آن را قبول می کند.