شاید یرایتان جالب باشد که بتوانید تصاویرتان را به متن تبدیل کنید.این کار جدا از زیبایی و سرگرمی بسیار از حجم تصاویر شما کم می کند.وقتی تصاویر خود با این روش به متن تبدیل می کنید،حاصل متن رنگی است که تصاویر شما در آن دیده می شود.برای انجام این کار با دنیای دیجیتال همراه باشید.


برای شروع می تواید به این صفحه مراجعه کرده و با آپلود تصویر و فشار دادن دکمه convert تصویر خود را به متن تبدیل کنید.به همین ساگی!