بعضی وقت ها، از سر بیکاری، خستگی، بی حوصلگی و... کاربر می خواهد بزند یک صفحها ینترنتی را خراب کند.ا ماا ز آنجا کها ین صفحات به صورت مجازی هستند، خراب و خط خطی کردن آنها هم به روش های معمول صورت نمی گیرد. پس چاره کار  چیست؟در ادامه با دنیای دیجیتال همراه باشید.
استفاده از یک افزونه فایرفاکس. افزونه ای به نامDestroy the Web بعد از نصب آن یک آیکن کوچک به فایرفاکس اضافه می شود که با کلیک کردن روی آن می توان صفحات را منهدم کرد. به این شکل که به جای نشانگر موس، یک علامت نشانه گیری ظاهر می شود و با کلیک کردن روی نقاط مختلف صفحه، آن قسمت حذف می شود. البته این دسته گل تنها روی کامپیوتر کاربر انجام می شود و نتایج این حذفیات هیچ گونه تأثیری روی صفحه اصلی یا وب سایت آن ندارد. باز هم دقت کنید که این کار هک کردن نیست و تنها حذف قسمت هایی از صفحه روی کامپیوتر کاربر است. این عملیات انهدام باید در مدت زمان مشخصی صورت گیرد و امتیاز کسب شده را هم می توان ثبت کرد.
البتها ین کار تنها جنبه تفریحین دارد وا ستفاده درست و حسابی هم دارد. برای مثال اگر صفحه، پر از آگهی های تبلیغاتی بود، خیلی ساده می توان همه آنها را حذف کرد و به راحتیا ز صفحه استفاده کرد زیرا بعد از حذف کردن، صفحه همچنان قابل پیمایش کردن است.

Icon of Destroy the Webدانلود از اینجا